DETSKÝ TÁBOR

Počas leta 2018 bude náš klub organizovať detský futbalový tábor a kemp. Obľúbené týždenné stretnutia chlapcov a dievčat budú tak ako minulé roky prebiehať v našom areáli (Komenského 30, Pezinok). Každé zúčastnené dieťa môže počítať s:

  • Denná starostlivosť od 8:00 do 16:00
  • Obed a pitný režim
  • Tričko s vlastným menom
  • Tréningy, súťaže a hry
  • Individuálny prístup trénerov
  • Záverečný veľký turnaj

Organizačné informácie

Dátum Typ akcie Ročníky
1.turnus 16.7. – 20.7.2018  Kemp  2004 – 2006 
1.turnus 16.7. – 20.7.2018  Tábor 2007 – 2012
2.turnus 6.8. – 10.8.2018  Tábor 2005 – 2012

Futbalový kemp a tábor počas 1.turnusu budú prebiehať súčasne. Zatiaľ čo v kempe sa budeme viac zameriavať na zlepšovanie futbalových zručností, tak tábor bude viac prebiehať formou súťaží a hier. Oba typy budú založené na báze zábavy a radosti zo športu. Cena je jednotná 80€ (platí sa v 1.deň na mieste v hotovosti). Tešíme sa na každého!


Nábor detí 2017

Pezinský futbalový klub 14.septembra 2017 organizoval nábor detí vo veku od 4 do 10 rokov. Vyše 40 detí si počas hodinového tréningu vyskúšalo hneď niekoľko futbalových cvičení. Všetky aktivity spojené s náborom detí boli riadené kvalifikovanými trénermi nášho klubu na hlavnom ihrisku a samotní tréneri mali možnosť spoznať nových chlapcov.

Všetkým deťom sme ponúkli možnosť rozvíjania sa v našom klube, pretože nás zaujali, či už prístupom ku tréningu alebo samotnou futbalovou vyspelosťou. Pár z nich vynikalo výbornou prácou s loptou a obrovským zanietením o samotnú hru.

Poďakovanie patrí snaživým chlapcom, skvelým rodičom a trénerom s ľudským prístupom. Veríme, že spolupráca medzi nami bude fungovať a spoločne pomôžeme našim deťom napredovať! Najbližší nábor detí sa uskutoční v septembri 2018!