DETSKÝ TÁBOR

Počas leta 2018 bude náš klub organizovať detský futbalový tábor a kemp. Obľúbené týždenné stretnutia chlapcov a dievčat budú tak ako minulé roky prebiehať v našom areáli (Komenského 30, Pezinok). Každé zúčastnené dieťa môže počítať s:

  • Denná starostlivosť od 8:00 do 16:00
  • Obed a pitný režim
  • Tričko s vlastným menom
  • Tréningy, súťaže a hry
  • Individuálny prístup trénerov
  • Záverečný veľký turnaj

Organizačné informácie

Dátum Typ akcie Ročníky
1.turnus 16.7. – 20.7.2018  Kemp  2004 – 2006 
1.turnus 16.7. – 20.7.2018  Tábor 2007 – 2012
2.turnus 6.8. – 10.8.2018  Tábor 2005 – 2012

Futbalový kemp a tábor počas 1.turnusu budú prebiehať súčasne. Zatiaľ čo v kempe sa budeme viac zameriavať na zlepšovanie futbalových zručností, tak tábor bude viac prebiehať formou súťaží a hier. Oba typy budú založené na báze zábavy a radosti zo športu. Cena je jednotná 80€ (platí sa v 1.deň na mieste v hotovosti). Tešíme sa na každého!


Detský tábor 2018 so 134 deťmi

Pezinskou tradíciou a veľmi obľúbeným projektom sa čoraz viac stáva letný detský tábor. Počas tohto roka sme privítali spolu 134 detí v dvoch turnusoch plných futbalu a radosti. Napriek horúcim teplotám išlo všetko podľa plánu, deti si tábor užili a domov odchádzali nielen s trofejami a zážitkami, ale i s množstvom nových priateľstiev a kamarátov.


Nábor detí 2017

Pezinský futbalový klub 6.septembra 2018 organizoval nábor detí vo veku od 4 do 10 rokov. Vyše 40 detí si počas hodinového tréningu vyskúšalo hneď niekoľko futbalových cvičení. Všetky aktivity spojené s náborom detí boli riadené kvalifikovanými trénermi nášho klubu na hlavnom ihrisku a samotní tréneri mali možnosť spoznať nových chlapcov.

Všetkým deťom sme ponúkli možnosť rozvíjania sa v našom klube, pretože nás zaujali, či už prístupom ku tréningu alebo samotnou futbalovou vyspelosťou. Pár z nich vynikalo výbornou prácou s loptou a obrovským zanietením o samotnú hru.

Poďakovanie patrí snaživým chlapcom, skvelým rodičom a trénerom s ľudským prístupom. Veríme, že spolupráca medzi nami bude fungovať a spoločne pomôžeme našim deťom napredovať! Najbližší nábor detí sa uskutoční v septembri 2019!

Nábor detí 2018


Pezinský futbalový klub bude dňa 6.septembra 2018 od 16:30 organizovať nábor detí vo veku od 4 do 10 rokov. Počas hodinového tréningu pod vedením trénerov budú deti robiť rôzne pohybové, či futbalové cvičenia. Všetky aktivity budú na hlavnom ihrisku klubu PŠC Pezinok na Komenského ulici.

Pokiaľ si tréneri niekoho vyberú, bude iba na rodičoch a danom dieťati, aby súhlasili s registráciou hráča. Pre deti vo veku od 4 do 6 rokov bude vytvorený krúžok, kde sa budú učiť futbalové základy a pohybové aktivity. Deti vo veku od 7 do 10 rokov budú zaradené do jednotlivých tímov prípravky podľa veku (U7, U8, U9, U10, U11). Samotný tréningový proces jednotlivých mužstiev sa už začal, preto deti v prípade úspešného zvládnutia náboru sa pripoja k týmto tímom.

Prosíme rodičov, aby na futbalový tréning zabezpečili deťom kopačky (môžu byť aj tenisky), športové oblečenie a fľašku s vodou. Zraz je naplánovaný na 16:15, aby o 16:30 začal hodinový tréning. Tešíme sa na vás!