DETSKÝ TÁBOR

Počas leta 2019 bude náš klub organizovať detský futbalový tábor. Obľúbené týždenné stretnutia chlapcov a dievčat budú tak ako minulé roky prebiehať v našom areáli (Komenského 30, Pezinok). Každé zúčastnené dieťa môže počítať s:

  • Denná starostlivosť od 8:00 do 16:00
  • Obed a pitný režim
  • Tričko s vlastným menom
  • Tréningy, súťaže a hry
  • Individuálny prístup trénerov
  • Záverečný veľký turnaj

Organizačné informácie

Dátum Ročníky
1.turnus 1.7. – 5.7.2019  2005 – 2013 
2.turnus 15.7. – 19.7.2019 2005 – 2013
3.turnus 5.8. – 9.8.2019 2005 – 2013

Tábor bude viac prebiehať formou súťaží a hier, prostredníctvom ktorým budeme u detí zlepšovať futbalové zručnosti. Celý týždeň bude plný zábavy a radosti zo športu. Cena je jednotná 100€ (platí sa v 1.deň na mieste v hotovosti). Tešíme sa na každého!


Detský tábor 2018 so 134 deťmi

Pezinskou tradíciou a veľmi obľúbeným projektom sa čoraz viac stáva letný detský tábor. Počas tohto roka sme privítali spolu 134 detí v dvoch turnusoch plných futbalu a radosti. Napriek horúcim teplotám išlo všetko podľa plánu, deti si tábor užili a domov odchádzali nielen s trofejami a zážitkami, ale i s množstvom nových priateľstiev a kamarátov.


Nábor detí 2018


PŠC Pezinok bude štvrtok 5.septembra 2019 od 17:00 organizovať nábor a výber detí vo veku od 4 do 10 rokov. Počas hodinového tréningu pod vedením trénerov budú deti robiť rôzne pohybové, či futbalové cvičenia. Všetky aktivity budú na hlavnom ihrisku klubu PŠC Pezinok na Komenského ulici.

Pokiaľ si tréneri niekoho vyberú, bude iba na rodičoch a danom dieťati, aby súhlasili s registráciou hráča. V niektorých kategóriach prebehne nábor, aby sa doplnili počty k už existujúcim tímom a pri niektorých kategóriach (najmä tých starších) pôjde o výber, kde už počty detí sú vyššie, ale to žiadnemu dieťaťu v prípade šikovnosti nebráni preniknúť a stať sa súčasťou nášho klubu. Samotný tréningový proces jednotlivých tímov sa už začal, preto deti v prípade úspešného zvládnutia náboru resp. výberu sa pripoja k týmto tímom.

Prosíme rodičov, aby na futbalový tréning zabezpečili deťom kopačky (môžu byť aj tenisky), športové oblečenie a fľašku s vodou. Zraz je naplánovaný na 16:45, aby o 17:00 začal hodinový tréning. Tešíme sa na vás!


Pezinský futbalový klub 6.septembra 2018 organizoval nábor detí vo veku od 4 do 10 rokov. Tie si počas hodinového tréningu vyskúšali hneď niekoľko futbalových cvičení.

Všetky aktivity spojené s náborom detí boli riadené trénermi nášho klubu na hlavnom ihrisku a samotní tréneri mali možnosť spoznať nových chlapcov. Viacerým z nich sme ponúkli možnosť hrať v našom klube, pretože nás zaujali, či už prístupom ku tréningu alebo samotnou futbalovou vyspelosťou. Jednotlivé deti vynikali najmä v zanietení o samotnú hru, ale aj výbornou prácou s loptou.

Keďže počet hráčov v našom klube je obmedzený, tak tréneri nemohli prijať každého. Nakoľko záujem o pôsobenie u nás sa každým rokom zvyšuje, z tohto dôvodu sme museli pristúpiť ku kroku vyberania si tých najlepších. Tým, ktorým to nevyšlo, vôbec nemusia smútiť, pretože o rok príde ďalšia príležitosť a pokiaľ na sebe zapracujú, tak ich radi medzi sebou privítame.

Poďakovanie patrí snaživým chlapcom, skvelým rodičom a trénerom s ľudským prístupom. Veríme, že spolupráca medzi nami bude fungovať a spoločne pomôžeme našim deťom napredovať! Najbližší nábor detí sa uskutoční v septembri 2019!

Nábor detí 2018


Pezinský futbalový klub bude dňa 6.septembra 2018 od 16:30 organizovať nábor detí vo veku od 4 do 10 rokov. Počas hodinového tréningu pod vedením trénerov budú deti robiť rôzne pohybové, či futbalové cvičenia. Všetky aktivity budú na hlavnom ihrisku klubu PŠC Pezinok na Komenského ulici.

Pokiaľ si tréneri niekoho vyberú, bude iba na rodičoch a danom dieťati, aby súhlasili s registráciou hráča. Pre deti vo veku od 4 do 6 rokov bude vytvorený krúžok, kde sa budú učiť futbalové základy a pohybové aktivity. Deti vo veku od 7 do 10 rokov budú zaradené do jednotlivých tímov prípravky podľa veku (U7, U8, U9, U10, U11). Samotný tréningový proces jednotlivých mužstiev sa už začal, preto deti v prípade úspešného zvládnutia náboru sa pripoja k týmto tímom.

Prosíme rodičov, aby na futbalový tréning zabezpečili deťom kopačky (môžu byť aj tenisky), športové oblečenie a fľašku s vodou. Zraz je naplánovaný na 16:15, aby o 16:30 začal hodinový tréning. Tešíme sa na vás!