Športový areál Pezinok

Štadión

Hlavné ihrisko

Tréningové ihrisko

Umelá tráva

Šatne

Zasadačka

Prenájom malého ihriska s umelou trávou

  • Služba Cena
    1 hod. bez osvetlenia 16,60€
    1,5 hod. bez osvetlenia 20€
    1 hod. s osvetlením 20€

    Rezervácie na t.č.: 0907 703 775 (správca Ján Guštafík)