Prenájom umelej trávy

Služba Cena
1 hod. bez osvetlenia 16,60€
1,5 hod. bez osvetlenia 20€
1 hod. s osvetlením 20€

Dostupnosť: Celý rok

Hracia plocha: 40 x 20 m

Rezervácie na t.č.: 0907 703 775 (správca Ján Guštafík)