Neustále napredovať

Klub PŠC Pezinok má v pláne splniť hneď niekoľko cieľov, ktoré by zlepšili najmä prácu s mládežou, ale aj všeobecný chod celého klubu.


Dlhodobo zastávame myšlienku stabilizovania 'A' mužstva v najvyššej regionálnej súťaži, čo určite patrí k našim hlavným cieľom. Chceme dosiahnuť, aby v tomto mužstve čím skôr hrávali prevažne odchovanci nášho klubu, ktorí hrdo bojujú za pezinské farby.


Našim cieľom je taktiež vybojovanie 2. dorasteneckej ligy, v ktorej chceme do budúcna pôsobiť. Pre splnenie tohto sna robíme maximum a chceme, aby hráči trénovali v ideálnych podmienkach.


Ernest Meszáros
Predseda klubu

NAPREDOVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Mládež podporujeme nielen materiálne, ale predovšetkým sa snažíme, aby sa z mladých ľudí stali lepšie osobnosti.


STABILIZÁCIA 'A' MUŽSTVA

Máme dlhodobý záujem pôsobiť s našim "A" mužstvom v najvyššej regionálnej súťaži, kde chceme stabilizovať svoju pozíciu.


ZVELAĎOVANIE AREÁLU

Našim hráčom chceme vytvoriť ideálne tréningové podmienky pre ich futbalový rast. Okrem rekonštrukcie vnútorných priestorov štadióna nám záleží taktiež na tom, aby areál stále ponúkal niečo nové.