„Víziou klubu je, aby každý mohol byť súčasťou nášho klubu, byť súčasťou našich zápasov a kultúry, rásť a rozvíjať sa, a byť inšpirovaný pre udržanie celoživotného vzťahu s našim klubom.“

 

Každý z nás sa môže stať súčasťou klubu PŠC Pezinok. Naša vízia má širší zmysel, ako to, že súčasťou klubu sú len hráči, tréneri a funkcionári. My ako súčasť klubu považujeme aj rodičov detí, fanúšikov, partnerov a všetkých ľudí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na napredovaní klubu. Spolu dokážeme dosiahnuť oveľa viac, vyhrať viac zápasov, zlepšiť podmienky na trénovanie, mať lepšie vzťahy, dosahovať spoločné ciele a mať spoločné zážitky plné radosti z futbalu.

 

Stabilné postavenie A-tímu v najvyššej regionálnej súťaži, nebojovať o záchranu, ale pohybovať sa v hornej polovici tabuľky.
Zapracovanie mladých odchovancov z dorasteneckých družstiev do seniorského futbalu, aby prechod dorastencov ku seniorom bol čo najjednoduchší.
Rozšírenie členskej základne, podpora talentovaných detí, poskytovať individuálne tréningy a systematická tréningová príprava.
Inovácia tréningového procesu mládeže, ale zároveň aj zvýšenie jeho kvality prostredníctvom licencovaných trénerov.
Prioritou sú športová, kultúrna, sociálna a estetická funkcia športových areálov, ktoré je možné zlepšovať čiastočnými renováciami.

„Spolu dokážeme viac."


Motto PŠC Pezinok