Pravidlá bazáru

 1. Položka bude v bazári po dobu 4 mesiacov. Následne bude automaticky zmazaná bez ohľadu na to, či sa ju užívateľovi podarilo predať, darovať alebo vymeniť. Po tejto lehote bude záznam automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol.
 2. Povolené položky v bazári sú oblečenie a športové pomôcky. Všetko ostatné nie je povolené a administrátor si vyhradzuje právo tieto položky zmazať z bazáru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami tohto bazáru alebo dobrými mravmi.
 3. V prípade duplicity dvoch položiek (omylom alebo zámerne), bude jedna z týchto položiek zmazaná.
 4. Kontaktné údaje osôb, ktoré sami a dobrovoľne ľudia zverejnia, nie sú zbierané, ani analyzované. Slúžia výhradne na dojednanie ohľadom spôsobu prebratia položky z bazáru.
 5. Služba bazáru je užívateľom poskytovaná zadarmo.
 6. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám prostredníctvom správy na emailovú adresu infopscpezinok.sk.
 7. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.
 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.
 9. Užívateľ môže pridať jednu hlavnú fotografie a jednu doplňujúcu fotografiu. Celková kapacita oboch fotografií je max. 1024 KB.
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb na webstránke pscpezinok.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb pscpezinok.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 11. Za obsah Inzerátu zodpovedá inzerent. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Inzerátu. Inzerent je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.
 12. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.