Členské poplatky

Každý športový klub sa dnes nezaobíde bez finančných prostriedkov, rovnako ako ten náš. Okrem samotného chodu klubu je potrebné zabezpečiť iné finančné náklady, vďaka ktorým môže PŠC Pezinok napredovať. Väčšina mládežníckych mužstiev platí polročný členský príspevok vo výške 100€ (U19 – U9) a pusinky U7, U6 vo výške 80€.

 Polročný členský príspevok sa platí 2-krát do roka

  • Platba za jarnú časť – platiť sa môže od 1.1.2019 do 31.3.2019
  • Platba za jesennú časť – platiť sa môže od 15.7.2019 do 31.9.2019

Prosíme rodičov o dodržanie termínov, a aby si platbu nenechávali na poslednú chvíľu.

Kategória Výška polročnej platby
Starší dorast U19 100€*
Mladší dorast U17 100€*
Starší žiaci U15 100€
Mladší žiaci U13 100€
Prípravka U11 100€
Prípravka U10 100€
Prípravka U9 100€
Pusinky U6, U7 80€

* Pokiaľ rodičia nemôžu zaplatiť polročný členský poplatok, je možné zaplatiť ich v mesačných splátkach (povinná platba raz za 1 mesiac v minimálnej výške 20€). Pre jarnú časť je potrebné poslednú platbu vykonať najneskôr do 15.5.2018. Platí iba pre kategórie, kde je symbol *.

Klub aktívne pracuje na spôsobe platby cez bankový účet, žiaľ momentálne sa platba vykonáva iba fyzicky u predsedu klubu p.Mészárosa t.č. 0903 822 475.

Ak v našom klube pôsobia súrodenci, najmladší zo súrodencov platí 50% z výšky členského poplatku. V prípade iných otázok ohľadom členských poplatkov, prosím kontaktujte predsedu klubu p.Mészárosa.


Vzdelávacie poukazy

Vedenie futbalového klubu PŠC Pezinok žiada všetkých hráčov a rodičov o doručenie vzdelávacieho poukazu zodpovedným osobám (trénerom jednotlivým mužstiev, či niekomu z vedenia klubu). Vzdelávací poukaz dostávajú vaše deti v školách zdarma na začiatku školského roka a je potrebné ho doručiť do klubu najneskôr do 13.9.2019.

Rodičia, ktorí nedodajú poukaz nášmu klubu, sú povinný zaplatiť navyše 10€ k jesennému členskému poplatku z dôvodu, že získané financie zo vzdelávacích poukazov klub plánuje použiť na pokrytie nákladov na prenájom hál počas zimnej prestávky pre všetky mládežnícke mužstvá.