Darujte nám 2% z daní, vďaka vám klub napreduje


 

Aktuálizácia (máj 2020)

Daňovníci, ktorí nepodali daňové priznanie v lehote do 31.03.2020 a v tejto lehote ani nepodali žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, môžu teda poukázať 2% z dane. Aktuálne je možné podať daňové priznanie v lehote do posledného dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou. Napriek uvoľňovaniu opatrení sa ešte nebola odvolaná mimoriadna situácia. Zamestnávateľ je zároveň povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov, a to do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou. Viac informácii a podmienkach nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/


2% z daní pre PŠC Pezinok Junior

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov môžete rozhodnúť, kam pôjdu Vaše dve percentá z Vašich zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie PŠC PEZINOK JUNIOR a touto formou podporíte rozvoj futbalu mladých nádejí v Pezinku a Vaše 2% tak budú použité na užitočnú vec v prospech všetkých detí.

Stačí ak vyplníte jeden formulár bez žiadnych výdavkov navyše. Postup pri poukazovaní 2% z daní záleží na tom, či ste zamestnancom, fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, vo všetkých prípadoch však stačí spraviť len niekoľko jednoduchých krokov.


Dôležité termíny

  • do 31. marca 2020 (predĺžené na neurčito) – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 (predĺžené na neurčito) – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 (predĺžené na neurčito) pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. V prípade nejasností si prosím stiahnite dokument nižšie (“Viac informácii o 2%”).


Potrebné dokumenty na stiahnutie

Tlačivo na vyplnenie:

Vyhlásenie zamestnanci

Viac informácii o 2%:

PŠC Pezinok Junior – 2% percentá (za rok 2019)

Potvrdenie o evidencii v zozname príjemcov:

Link na potvrdenie