Individuálne tréningy pre mládežníckych hráčov

 


Náplň tréningov

Tréningové jednotky budú zamerané na rozvoj technických zručností, fyzickej sily či kondície. Kluboví tréneri budú klásť dôraz na odstraňovanie nedostatkov hráčov, pričom je možné sa s nimi vopred dohodnúť na zameraní tréningov podľa hráčových požiadaviek.


Spôsob vedenia tréningov

Individuálne tréningy s dobou trvania približne 60 minút budú realizované v jednom z klubových športových areálov. Pre usporiadanie tréningu je minimálne potrebný aspoň 1 hráč a maximálny počet 3 hráči, aby sa dosiahol skutočný individuálny prístup trénera. Zatiaľ sa ho môžu zúčastniť iba hráči PŠC Pezinok vo veku od 5 do 18 rokov.

Nevadí, keď sa v skupine stretnú tí mladší so staršími, pretože cvičenia sa dajú prispôsobiť, aby deti pracovali individuálne a navyše pre mladších z nich môže byť starší hráč inšpiráciou k napredovaniu. Termíny tréningov sú na dohode s trénermi. Cena jedného tréningu pre hráča je 10 €.


Tréningy sú dobrovoľné

Tréningy nie sú povinné, ale budú fungovať na báze dobrovoľnosti. Pokiaľ hráč alebo jeho rodič má viac otázok, prosím kontaktujte predsedu klubu p. Mészárosa na t.č. 0903 822 475 alebo oslovte priamo jedného z individuálnych trénerov.