Nábor a výber detí 2023


Výber a nábor detí do klubu sa naposledy konal 14.9.2023. O ďaľšom termíne budeme v dostatočnom predstihu informovať.


Výber detí 2021 (fotogaléria)

Výber detí 2021

 


Fotogalérie z minulých ročníkov