Nábor detí 2017

Pezinský futbalový klub 14.septembra 2017 organizoval nábor detí vo veku od 4 do 10 rokov. Vyše 40 detí si počas hodinového tréningu vyskúšalo hneď niekoľko futbalových cvičení. Všetky aktivity spojené s náborom detí boli riadené kvalifikovanými trénermi nášho klubu na hlavnom ihrisku a samotní tréneri mali možnosť spoznať nových chlapcov.

Všetkým deťom sme ponúkli možnosť rozvíjania sa v našom klube, pretože nás zaujali, či už prístupom ku tréningu alebo samotnou futbalovou vyspelosťou. Pár z nich vynikalo výbornou prácou s loptou a obrovským zanietením o samotnú hru.

Poďakovanie patrí snaživým chlapcom, skvelým rodičom a trénerom s ľudským prístupom. Veríme, že spolupráca medzi nami bude fungovať a spoločne pomôžeme našim deťom napredovať! Najbližší nábor detí sa uskutoční v septembri 2018!


Nábor detí 2017 – pozvánka

Dňa 14.septembra 2017 o 16:00 pezinský futbalový klub organizuje nábor detí vo veku od 4 do 10 rokov. Počas hodinového tréningu pod vedením kvalifikovaných trénerov budú deti robiť rôzne pohybové, či futbalové cvičenia. Všetky aktivity budú robené na hlavnom ihrisku klubu PŠC Pezinok na Komenského ulici.

 

Pokiaľ si tréneri niekoho vyberú, bude iba na rodičoch a danom dieťati, aby súhlasili s registráciou hráča. Pre deti vo veku od 4 do 6 rokov bude vytvorený krúžok, kde sa budú učiť futbalové základy a pohybové aktivity. Deti vo veku od 7 do 10 rokov budú zaradené do jednotlivých tímov prípravky podľa veku (U9, U10, U11, U11 „B“). Samotný tréningový proces jednotlivých mužstiev sa už začal, preto deti v prípade úspešného zvládnutia náboru sa pripoja k týmto tímom.

 

Prosíme rodičov, aby na futbalový tréning zabezpečili deťom kopačky (môžu byť aj tenisky), športové oblečenie a fľašku s vodou. Zraz je naplánovaný na 15:45, aby o 16:00 začal hodinový tréning. Tešíme sa na vás!