A-tím, B-tím a U19 dohrajú súťaže, ostatné súťaže boli anulované

No image

A-tím, B-tím a U19 dohrajú súťaže, ostatné súťaže boli anulované

Na základe rozhodnutia Bratislavského futbalového zväzu zo dňa 7.5.2021 uverejneného v Úradnej správe č. 39 a na základe rozhodnutia zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 10.05.2021, je zrejmé, že súťaže dohrajú iba niektoré pezinské družstvá. Aktuálne platí, že zvyšné zápasy jesennej časti dohrajú z našich družstiev iba A-tím, B-tím a starší dorastenci. Ostatné súťaže, v ktorých sa predstavili pezinské mládežnícke družstvá, boli anulované.


Podľa prvých správ sa má dohrávať aj súťaž 3. ligy U19 starších dorastencov, ale podľa posledných informácii sa toto rozhodnutie bude ešte prehodnocovať. S najvyššou pravdepodobnosťou odohrá A-tím zvyšné 4 stretnutia z jesennej časti a B-tím dohrá 3 stretnutia.

Rozhodnutie z Úradnej správy č. 39 zo stránky BFZ:

„Výkonný výbor BFZ rozhodol hlasovaním per rollam o termíne reštartu súťaží BFZ. Reštart súťaží podlieha uvoľneniu opatrení zo strany pandemickej komisie a vlády SR o organizovaní hromadných podujatí. K dnešnému dňu sa opatrenia postupne uvoľňujú, čoho výsledkom je umožnenie uskutočňovania tréningového procesu v skupinách po šesť osôb + tréner na vyznačenom priestore o rozmere 300 m2. Ak by prišlo k reštartu súťaží, ráta sa iba s dohratím stretnutí jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 v kategóriách seniorov a staršieho dorastu. Stretnutia III. ligy BFZ v sobotu ÚHČ, IV. liga BFZ v nedeľu ÚHČ. a III. liga SD U19 v sobotu o 11:00 hod…“

Uznesenie 2/36 zo zasadnutia BFZ:

„VV BFZ schvaľuje anulovanie súťaží BFZ Pohár BFZ, MD U17, SŽ U15, MŽ U13, Žiačky WU15 a všetkých súťaží prípraviek chlapcov a dievčat a predprípravky U8.“

Ako budú prebiehať seniorské zápasy?

Úrad verejného zdravotníctva SR, ako aj BFZ, vydali usmernenia, na základe ktorých sa musia kluby riadiť pri usporadúvaní športových podujatí (majstrovských zápasov). Jednou z mnohých povinností pre všetky zúčastnené osoby je preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19, s výnimkou osôb, ktoré prekonali COVID-19 (podľa podmienok) alebo sú zaočkované (podľa podmienok). Povinností na usporiadanie športového podujatia s divákmi je hneď niekoľko, a aj preto klub PŠC Pezinok v tomto čase prehodnocuje všetky možnosti. O konečnom rozhodnutí budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Aktuálna situácia v súťažných kádroch

V priebehu najbližších dní zverejníme presný program zápasov a priblížime aktuálne zloženie kádrov.

Aktuálna situácia v nesúťažných kádroch

Všetky ostatné družstvá, ktoré nebudú dohrávať jesennú časť súťaže, budú pokračovať v tréningovom procese. Všetci od vedenia klubu, cez trénerov, až po hráčov sa úprimne tešia z návratu na trávniky. Prestávka od futbalu bola veľmi dlhá, avšak teraz je našim cieľom dohnať zameškané a opäť sa radovať z toho, čo nás baví.

Aktuálne opatrenia COVID-19

Ak ste boli v poslednej dobe pozitívne testovaný na COVID-19 a nedávno ste boli v jednom z klubových športových areálov, prosím kontaktujte vedenie klubu na t.č. 0903 822 475. Takisto nás kontaktujte aj v prípade, ak ste boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou a vy alebo vaše dieťa čaká na výsledok testu.

Prehľad aktuálnych opatrení nájdete na www.pscpezinok.sk/klub/opatrenia-covid-19/


Partneri klubu

  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image

Zdieľať článok

Podobné články