Darujte nám 2% z daní, vďaka vám klub napreduje

No image

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov môžete rozhodnúť, kam pôjdu Vaše dve percentá z Vašich zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie PŠC PEZINOK JUNIOR a touto formou podporíte rozvoj futbalu mladých nádejí v Pezinku a Vaše 2% tak budú použité na užitočnú vec v prospech všetkých detí.

Stačí ak vyplníte jeden formulár bez žiadnych výdavkov navyše. Postup pri poukazovaní 2% z daní záleží na tom, či ste zamestnancom, fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, vo všetkých prípadoch však stačí spraviť len niekoľko jednoduchých krokov.


Termíny na odovzdanie

Zamestnanec (ak ste riadne zamestnaný) – do 30.4.2018

Fyzická osoba – podnikateľ (ak si daňové priznanie podávate sami) – do 31.3.2018

Právnické osoby – do 31.3.2018

Vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa miesta vášho sídla. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. V prípade nejasností si prosím stiahnite dokument nižšie (“Viac informácii o 2%”).


Potrebné dokumenty na stiahnutie

Tlačivo na vyplnenie:

Vyhlásenie zamestnanci

Elektronický formulár:

Link na vyplnenie

Viac informácii o 2%:

PŠC Pezinok Junior – 2% percentá – 2017

Zdieľať článok

Zdielať