Dotácia od BSK pomohla k nákupu dvoch brán

No image

Klub neustále zlepšuje tréningové podmienky pre našich hráčov. Tentokrát za pomoci BSK (Bratislavského samosprávneho kraja) nakúpil dve nové hliníkové brány.


Zapojili sme sa do výzvy BSK na podporu “Športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území BSK 2019”, kde bol náš projekt vybraný a zároveň aj finančne podporený. Žiadateľ, teda klub, musel splniť podmienku finančnej spoluúčasti aspoň 25% z celkovej sumy rozpočtu.

V priebehu augusta sa dve brány (veľká a malá) objednali, a v tom istom mesiaci nám boli aj doručené. Práve obmena ľahších hliníkových brán za ťažké kovové je krokom dopredu, pretože sú oveľa bezpečnejšie nakoľko ich využívajú predovšetkým naše mládežnícke družstvá.

Týmto by sme sa chceli poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý podporil náš projekt a veríme, že bude mať prínos pre pezinských futbalistov.


Partneri klubu

  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image

Zdieľať článok

Podobné články