Organizačné pokyny pre divákov pred víkendovými domácimi zápasmi A-tímu a U19

No image

Organizačné pokyny pre divákov pred víkendovými domácimi zápasmi A-tímu a U19

Sobotňajší domáci majstrovský zápas proti Báhoňu odohráme pred divákmi (výkop o 17:00). Sme nesmierne radi, že po 238 dňoch od posledného domáceho zápasu A-tímu sa všetci spolu stretneme na štadióne. Prítomnosť divákov bude povolená aj na domácom zápase starších dorastencov proti Devínskej Novej Vsi (výkop v sobotu, o 11:00). Pre klub, a zároveň aj pre divákov, však platia prísne podmienky, ktoré musíme všetci dodržať. Prosíme divákov, aby im venovali náležitú pozornosť. Je v našom záujme pustiť do areálu čo najväčší možný počet divákov, avšak len ak budú splnené všetky podmienky.

Všeobecné podmienky z vyhlášky ÚVZSR:

 • Pre divákov a súťažiacich je povinnosť preukázať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.
 • stupeň ostražitosti (oranžová): do 50 % kapacity hľadiska, avšak max. 500 ľudí v exteriéri (v našom prípade 500 divákov).
 • Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.
 • Sedenie v každom druhom rade.
 • Zakázaná konzumácia jedál a nápojov.

Krok 1 – ubezpečiť sa, či som oprávnený byť prítomný na stretnutí

V prípadoch, kedy sa pre vstup na hromadné podujatie vyžaduje negatívny test na Covid-19, je ho naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov. Potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia musí spĺňať jeden z nižšie uvedených parametrov:

Povinnosť testu na COVID-19 nie je potrebná pre:

 • osobu očkovanú mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
 • osobu očkovanú vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
 • osobu očkovanú mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Krok 2 – podmienky vstupu do areálu

V prípade zápasu A-tímu proti Báhoňu, bude vstup do areálu bude možný v deň zápasu už od 16:00. Je vysoko pravdepodobné, že neskorším príchodom (medzi 16:30 a 17:00) ohrozíte svoju včasnú účasť na stretnutí. Preto prosíme fanúšikov, aby prišli s dostatočným časovým predstihom.

V prípade zápasu starších dorastencov bude vstup divákov do areálu umožnený od 10:30 (výkop o 11:00).

Dôležité informácie:

 • Všetci diváci musia vyplniť formulár za účelom povinnosti vedenia ich evidencie na stretnutí (v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pohybu a telefonický kontakt). Za pravdivosť vyplnených údajom zodpovedá osoba vyplňujúca formulár.
 • Všetci diváci musia predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku testu na Covid-19, alebo potvrdenie o očkovaní (v súlade s podmienkami), alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19 nie staršie ako 180 dní. Toto potvrdenie sa bude kontrolovať a bez neho nebude možné vstúpiť do areálu.
 • Pre deti vo veku do 10 rokov sa vzťahuje iba povinnosť vyplniť formulár (potvrdenie o negatívnom výsledku testu na Covid-19 nie je potrebné).

Krok 3 – riadiť sa všeobecnými pokynmi v areáli

 • Vstup a pobyt v športových areáloch je podmienený povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Výnimku majú iba aktéri stretnutia, a to len v čase vykonávania aktívnej športovej činnosti.
 • Povinnosť vydezinfikovať si ruky pri vstupe do areálu alebo do budovy.
 • Povinnosť sedieť v každom druhom rade.
 • Odporúčanie dodržiavať odstup od iných osôb aspoň 2 metre.
 • Odporúčanie vyhnúť sa podávaniu rúk.
 • Zákaz konzumácie jedál a nápojov.
 • Zákaz vstupu do areálu, ak:
  • máte zvýšenú teplotu,
  • máte kašeľ,
  • máte problém s dýchavičnosťou,
  • máte akýkoľvek iný príznak ochorenia na Covid-19 (napr. strata čuchu alebo chuti).

Prosíme fanúšikov o rešpekt a zhovievavosť

Tak ako pre fanúšikov, tak aj pre klub PŠC Pezinok je toto nová a mimoriadna situácia. Prosíme fanúšikov, aby sa pred, počas a po stretnutí správali zodpovedne a dodržiavali všetky nariadenia inštitúcii a pokyny usporiadateľov. Vstup do areálu nebude rovnako plynulý, ako spred Covid-ových časov, preto prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť. Usporiadatelia budú robiť všetko pre to, aby po splnení všetkých podmienok vpustili do areálu čo najviac osôb (max. 500 divákov). V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez ktorýkoľvek komunikačný kanál.

Boli ste pozitívne testovaní a nedávno ste boli u nás? Kontaktujte nás

Ak ste v poslednej dobe boli pozitívne testovaný na Covid-19 a nedávno ste boli v jednom z klubových športových areálov, prosím kontaktujte vedenie klubu na t.č. 0903 822 475. Takisto nás kontaktujte aj v prípade, ak ste boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou a vy alebo vaše dieťa čaká na výsledok testu.


Partneri klubu

 • No image
 • No image
 • No image
 • No image
 • No image

Zdieľať článok

Podobné články