Pomôžme futbalu rásť

No image

Hráči, rodičia, priaznivci pezinského futbalu, o športe na Slovensku sa už popísalo a povedalo veľa. No konkrétne kroky, ktoré by pomohli k zlepšeniu infraštruktúry a podmienok pre trénovanie, zatiaľ stále stagnujú. No okolité štáty aj mestá, nečakajú a investujú do pohybu detí a mládeže. Čím zvyšujú svoju kvalitu a konkurencieschopnosť.

My v klube PŠC Pezinok, ktorý je občianskym združením, nemáme veľa možností, ako veci pohnúť dopredu. Hlavným dôvodom sú nedostatočné finančné možnosti príjmu – hlavným zdrojom sú príspevky rodičov a sponzorské príjmy. Napriek tomu pracujeme a pripravujeme podklady, ktoré by mali slúžiť na spustenie modernizácie zázemia a infraštruktúry našich športovcov, ale aj priaznivcov.

V posledných rokoch sme v spolupráci s aktívnymi rodičmi pripravili zoznam projektov, ktoré by mali napomôcť skvalitniť tréningy a zápasy.

Okrem toho sme pripravili štúdiu rekonštrukcie areálu na Komenského ulici, ktorá by tento priestor premenila na moderné tréningové centrum.

Keďže dlhodobo narážame na už spomenutý nedostatok financií, rozhodli sme sa veci naštartovať tým, že oslovíme verejnosť s požiadavkou o príspevok.

V prílohe posielame zoznam prvotných aktivít, ktorým by sme sa chceli v blízkej dobe venovať. Tých projektov je v zásobníku oveľa viac, a značná časť sa týka aj areálu v Grinave, no našou ambíciou je riešiť veci postupne.

Samozrejme, naďalej sa budeme ako klub snažiť zapojiť do riešenia „nedostatkov” samosprávy – mesto a aj vyšší územný celok. Na to ale potrebujeme byť čo najlepšie pripravení.

Venujte, prosím, svoj čas preštudovaniu si letáku v prílohe. Oslovte známych, zamestnávateľov, susedov a podnikateľov.

V prípade, že budete vedieť o aktivite, ako je možné získať externé zdroje, podeľte sa o túto informáciu s nami.

Transparetný účet TU

PDF VERZIA LETÁKU NA STIAHNUTIE TU 

Zdieľať článok

Related Post