Kódex rodiča

1. Dochádzať s dieťaťom na tréning, zápasy a turnaje pravidelne a včas, prípadnú neúčasť oznámiť v dostatočnom časovom predstihu trénerovi (SMS, telefonický hovor, e-mail a pod.).

2. Rešpektovať vedenie klubu a trénerov, nezasahovať do ich kompetencií a riadenia. Ak má rodič otázky alebo chce riešiť problém, tak môže kontaktovať trénera, ale len mimo času tréningu, zápasu alebo turnaja.

3. Nevstupovať na hraciu plochu počas tréningov, zápasov a turnajov. Rodič sa zdržiava v hľadisku pre divákov, neriadi hru družstva, ani svojho dieťaťa. Deti majú počas zápasu počuť a vnímať pokyny trénera, nie divákov.

4. Rešpektovať aktuálne schopnosti svojho dieťaťa a dopriať mu radosť z hry. Kritika a tlak pôsobí na dieťa negatívne, naopak pochvala ho motivuje a posúva vpred.

5. Porozumieť, že chyby sú súčasťou hry, učenia sa a zdokonaľovania sa. Chceme deti naučiť, aby sami dokázali správne vyhodnotiť herné situácie.

6. Podporovať u detí princíp férovej hry, učiť deti vedieť aj prehrávať, nie iba vyhrávať za každú cenu.

7. Nenútiť deti do športových výkonov proti ich vôli. Hra má tešiť najmä deti, nie len rodičov.

8. Podporovať a klásť dôraz na správnu životosprávu detí s ohľadom na stravu, pitný režim a spánok.

9. Povzbudzovať korektne a športovo, zdržiavať sa nešportových prejavov, vulgárnych pokrikov na súpera a rozhodcov.

10. Byť pozitívnym vzorom pre moje dieťa, podporovať v ňom športového ducha, učiť ho preukazovať rešpekt a pochváliť ho za usilovnú snahu.

11. Informovať trénera o stave dieťaťa, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť jeho výkonnosť, nadšenie alebo zdravie  (choroby, zranenia alebo školské a rodinné problémy).

12. Dodržiavať klubom a trénerom určené pravidlá tréningového procesu vrátane dochvíľnosti na zrazoch a účasťou na spoločných stretnutiach.

13. Klub s radosťou a vďakou prijme každú pomoc a podporu zo strany rodičov, ale táto podpora nemôže znamenať žiadnu výhodu pre dieťa.

Rodičia sú naši najväčší fanúšikovia. Častokrát obetujete veľa vecí, aby vaše deti mohli hrať futbal. My ako klub PŠC Pezinok vám chceme dať všetky možnosti určené na komunikáciu s nami, pretože si myslíme, že správna komunikácia je základom každej úspešnej organizácie. Prinášame prehľad s kým je možné komunikovať resp. kde nájdete všetky potrebné informácie.

  • Tréneri a funkcionári – kontakty nájdete na klubovej webstránke
  • Klubová webstránka – všetky dôležité informácie (o klube, vízia, projekty, zápasy, tabuľky atď.)
  • Účty na sociálnych sieťach – aktuálne informácie na Facebooku, Instagrame a fotogalérie na Flickri
  • Mesačný Newsletter – aktuálne informácie do mailovej schránky (prihlásenie cez klubovú webstránku)
  • Klubový email – v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na infopscpezinok.sk

Kódex hráča

1. Každý hráč PŠC Pezinok svojím správaním a vystupovaním reprezentuje seba, svoju rodinu, svoj tím a klub PŠC Pezinok.

2. Správa sa slušne a s pokorou, je poctivý a dôsledný v plnení svojich školských i športových povinností.

3. Futbal je pre neho zábava, radosť, motivácia a nie povinnosť, či plnenie niekoho očakávaní a želaní.

4. Vždy a za všetkých okolností zdraví, poďakuje a správa sa tak, ako sa na reprezentanta PŠC Pezinok sluší a patrí.

5. Je si vedomý toho, že v klube absolvuje náročný tréningový proces vrátanie dodržiavania životosprávy, regenerácie a spánku.

6. Neustále na sebe tvrdo a uvedomele pracuje. Nehľadá dôvody, prečo sa niečo nedá urobiť, ale hľadá spôsoby ako sa zlepšovať a rozvíjať.

7. Zúčastňuje sa tréningov a zápasových príprav podľa pokynov trénera. V zápasoch hrá podľa svojich najlepších možností a schopností.

8. Udržiava zdravý životný štýl a vysokú úroveň telesnej zdatnosti. Nezúčastňuje sa žiadnej športovej aktivity alebo cvičenia, ktoré by mohli ohroziť alebo ovplyvniť jeho psychickú či fyzickú schopnosť hrať alebo trénovať.

9. O zverený majetok klubu sa stará ako o svoj vlastný.

10. Informuje klub o ochorení alebo o úraze a podrobí sa lekárskemu vyšetreniu, informuje o tom svojho trénera prípadne tímového lekára a poskytne klubu lekársku správu o vyšetrení.

11. Rešpektuje, váži si a s úctou sa správa ku spoluhráčom, hráčom súpera, trénerom, funkcionárom, rozhodcom a divákom.

12. Vždy chce vyhrať, ale hrá podľa pravidiel hry, v duchu férovej hry a na konci každého zápasu podá súperovi ruku.

13. Nepoužíva násilný alebo vulgárny prejav, nepoužíva nedovolené podporné prostriedky a nestávkuje na svoje zápasy.

Hráči sú dôležitým článkom nášho klubu. Sme hrdí na vaše oddané výkony a radi vám pomôžeme vo futbalovom i osobnom raste. Vždy sa o čomkoľvek môžete s nami poradiť, pretože klub PŠC Pezinok dáva dôraz na správnu komunikáciu vo vnútri organizácie, ale i smerom s vonkajším prostredím.