ROZHOVOR s kondičnou trénerkou mládeže Radkou Zelinkovou

No image

Dnes vám prinášame časť rozhovoru s novou kondičnou trénerkou mládeže Radkou Zelinkovou, ktorá nám priblížila jej pôsobenie a prácu v klube s našou mládežou. 


Ako ste sa dostali k práci kondičnej trénerky a čo vás motivovalo k práci s mládežníckymi futbalistami?

Som študentka Fakulty telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského a prvýkrát som klub kontaktovala s prosbou o spoluprácu na mojej bakalárskej práci, ktorá sa týka práve kondičnej prípravy u mládežníckych futbalistov. Po stretnutí s vedením klubu som nemohla byť viac vďačná a spokojná. Z mojej strany patrí predsedovi klubu Ernestovi Mészárosovi veľká vďaka za prístup, otvorenosť a ochotu so mnou vždy všetko vyriešiť. Dostala som nielen možnosť pracovať na výskume k práci, ale aj ponuku na pozíciu kondičnej trénerky. S touto príležitosťou som súhlasila a všetci v klube ma rýchlo prijali medzi seba. Veľmi ďakujem aj trénerom – Šimon Kozák a Alexander Lukovics, ktorí sa ma ujali, viedli ma tréningovým procesom a vysvetlili vždy všetko čo som potrebovala. S tímami U14 a U15 „A“ som absolvovala dva mesiace tréningov v posilňovni a vyskúšala som si aj týždňové sústredenie. Za krátky čas som sa toho veľa naučila a dnes už teda pôsobím ako kondičná trénerka pre tímy U12, U13 „B“ a U15 „B“.

Aké sú najdôležitejšie aspekty kondičnej  prípravy pre mladých futbalistov?

Zo športového hľadiska sú pre futbalistov dôležité schopnosti ako rýchlosť, sila, koordinácia či technické a taktické aspekty. Snažím sa, aby si chlapci osvojili správne pohybové základy a návyky, vďaka ktorým sa môžu ďalej posúvať a zlepšovať. S tréningami sa spája samozrejme aj výchova športovcov a pojmy ako disciplína, slušné správanie a vedieť správne reagovať v daných situáciách. Pre mňa je dôležité, aby chlapci dodržiavali pravidlá, normy a vedeli čo je to rešpekt – nielen ku trénerom, rodičom, starším, ale hlavne aj medzi sebou ako k spoluhráčom. Myslím si, že sa v klube snažíme vychovávať nielen úspešných športovcov, ale aj slušných a dobrých ľudí.

Ako vytvárate tréningové plány, aby boli efektívne?

Vždy si najskôr určím cieľ, čo chcem chlapcov daným tréningom naučiť a čomu sa budeme venovať. Počas tréningu sa snažím čo najlepšie chlapcom predať informácie a usmerňovať ich pri každom cvičení. Tréningy vytváram tak, aby boli vhodné pre danú kategóriu, no vždy keď je to potrebné ho viem prispôsobiť aj individuálne. Niektoré cvičenia opakujeme, aby si ich chlapci čo najviac osvojili, no pri ďalších postupne pridávam záťaž, aby nastával progres a posúvali sme sa ďalej. Na záver sa často zaujímam o ich spätnú väzbu, aby som zistila, či som splnila svoj cieľ a tréning mal pre chlapcov pridanú hodnotu.

Ako monitorujete pokrok a výkonnosť vašich zverencov? Používate nejaké špeciálne technológie alebo metódy?

Prvé týždne sme sa spoznávali a zisťovala som ako sú chlapci zdatní v určitých pohybových vzorcoch. Podľa toho som sa zamerala na dané základne cvičenia, ktorým sme sa venovali a zdokonaľovali. Konzistentnosť je základ a vďaka nej vidím, že cvičenia, ktoré sa chlapci učili od základov, majú dnes plne osvojené, vďaka čomu môžem povedať, že na tréningoch vidím veľké pokroky. S chlapcami som absolvovala aj bežecké testy, ktoré si po pár týždňoch zopakujeme, vyhodnotím ich a budem dúfať, že sa chlapci vďaka správne zameraným tréningovým plánom zlepšili.

Ake sú najčastejšie chyby, ktoré vidíte u mladých hráčov počas tréningu?

Najčastejšie sú to asi nepozornosť a uľahčovanie cvičení – keď toto nastane, musím jednať vzhľadom k ich veku tak, aby bola ich plná pozornosť venovaná tréningu a pracovali tak, ako majú. Chápem aj to, že dospievajú a nie vždy má každý hráč dobrý deň, no vždy volím otvorenú komunikáciu aby sme rôzne situácie a chyby vedeli čo najlepšie vyriešiť. S hráčmi mám vytvorené dobré vzťahy a vedia, že sa na mňa vždy môžu obrátiť s rôzbymi problémami alebo otázkami.

Ako motivujete mladých hráčov, aby sa sústredili na fyzickú prípravu a nielen na technické aspekty hry?

Vedela som, že v takomto veku pre nich kondičný tréning bude možno menej zaujímavý, no pracujem na tom, aby to tak nebolo. Preto som kreatívna pri vytváraní tréningových plánov, aby sa našli aj cvičenia, ktoré ich budú baviť. Pri každom cvičení sa im snažím vysvetliť, prečo to potrebujú, v akých situáciách to vedia na ihrisku využiť a v čom sa vďaka tomu môžu zlepšovať. Uvedomujem si, že zastávam dôležitú úlohu pri zachovaní ich motivácie keď sa im nedarí alebo majú ťažšie chvíle, čo je pre športovcov časté. Vždy im hovorím, že ak na kondičnom tréningu budú všetko robiť naplno, robia to hlavne pre seba a ukáže sa to na zápase. Môžem s istotou povedať, že ich to motivuje poctivo pracovať aj na kondičných tréningoch.

Aké sú vaše budúce plány a ciele ako kondičnej trénerky v rámci mládežníckeho futbalu?

Určite by som chcela ďalej pokračovať v trénovaní chlapcov a posúvať ich v tom, čo ich baví, rovnako ako aj seba. Vnímam to ako veľkú príležitosť a skúsenosti do mojej trénerskej kariéry, keď môžem ako žena v takomto veku pôsobiť vo futbalovom klube a odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti mladým nadaným športovom. Som ochotná silno pracovať na príprave chlapcov, ako aj na sebe. Túto príležitosť si vážim a beriem ju ako priestor ukázať, čo vďaka môjmu štúdiu a pracovitosti dokážem, že si môžem plniť svoje trénerské ciele a keďže je to zriedkavé, možno aj ukázať, že aj žena vie byť dobrá, kvalitná a snáď úspešná kondičná trénerka. Dúfam, že klub aj moji zverenci budú naďalej somnou spokojní.


Partneri klubu

  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image

Zdieľať článok

Podobné články