Sprísňovanie opatrení od RÚVZ a BFZ sa týka aj nášho klubu

No image

Na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava zo dňa 05.06.2020 a Úradnej správy BFZ č.7 zo dňa 04.09.2020 je klub povinný dodržať viacero nových opatrení v súvislosti so zabránením šírenia vírusu COVID-19. Na úvod chceme poznamenať, že tréningy a majstrovské zápasy budú aj naďalej pokračovať, avšak za sprísnených podmienok. Zatiaľ to neznamená nútenú pauzu, ani obmedzenie v počte tréningov pre akékoľvek klubové družstvo. V prípade, že by sa z dôvodu pandémie niekedy v budúcnosti prerušil tréningový proces, tak by sa alikvotná čiastka členského príspevku rodičom vrátila (toto však nenastalo).


V okresoch Bratislava, Senec a Pezinok sa od nedele (6. 9.) do 30. septembra zakazuje organizácia hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb. Toto opatrenie vydal Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava s dodatkom, aby sa stále dodržiavali ostatné hygienické opatrenia z minulosti.

Opatrenia Bratislavského futbalového zväzu (BFZ)

V zmysle prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva nariaďuje Bratislavský futbalový zväz (BFZ) s účinnosťou od 05.09.2020 dodržiavať v súťažiach BFZ vo všetkých kategóriách tieto opatrenia:

Súťažné stretnutia seniorov, dorastu U19 a U17, žiakov U15:

 • Pri vstupe do priestorov šatní pre hráčov a delegované osoby zabezpečiť dezinfekciu alkoholového roztoku na ruky.
 • Na lavičke náhradníkov zabezpečiť dodržanie sedenia náhradníkov a členov RT tak, aby jedno miesto medzi sediacimi bolo neobsadené.
 • Náhradníci a členovia RT musia mať počas stretnutia prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šatka, šál) okrem hlavného trénera. Pri rozcvičovaní nie je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Pred ani po stretnutí sa nepodávajú ruky so súperom ani s delegovanými osobami.

Súťažné stretnutia žiakov U13, prípraviek U11, U10, U9 a predprípravky U8:

 • Pri vstupe do priestorov šatní pre hráčov a delegované osoby zabezpečiť dezinfekciu alkoholového roztoku na ruky.
 • Na lavičke náhradníkov zabezpečiť dodržanie sedenia náhradníkov a členov RT tak, aby jedno miesto medzi sediacimi bolo neobsadené.
 • Zakazuje sa vstup rodičov (zákonných zástupcov) na hraciu plochu a do priestorov šatní.
 • Dospelé osoby na lavičke náhradníkov musia mať prekryté horné dýchacie cesty s výnimkou hlavného trénera.

Opatrenia klubu PŠC Pezinok

Futbalový klub PŠC Pezinok vníma zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese Pezinok, a aj z tohto dôvodu sa rozhodol pristúpiť k vydaniu nasledovných opatrení. Niektoré z nich sú povinné na základe rozhodnutí vyšších orgánov, niektoré pridávame z vlastnej iniciatívy v záujme ochrany zdravia členov klubu.

 1. Vstup do areálov na Komenského ulici a v Grinave počas zápasov je podmienený povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom (platí až do opustenia areálu).
 2. V budovách na Komenského ulici, ale aj v Grinave je povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.
 3. Pri vstupe do týchto budov je povinnosťou dezinfekcia rúk.
 4. Platí dočasný zákaz vstupu rodičov do týchto budov (rodičia budú deti čakať vonku).
 5. Na tribúne je povinnosťou sedieť v každom druhom rade.
 6. Hráč sa nemôže zúčastniť tréningu ak:
 • a) má zvýšenú teplotu,
 • b) má kašeľ,
 • c) má problém s dýchavičnosťou.

Prosíme všetkých členov i nečlenov klubu, aby dodržiavali a rešpektovali aktuálne nariadenia RÚVZ, BFZ, ale i samotného klubu PŠC Pezinok. Robíme to v záujme ochrany zdravia ľudí, ale najmä detí. Situácia a opatrenia sa môžu meniť, preto prosím sledujte klubovú webstránku www.pscpezinok.sk.


Partneri klubu

 • No image
 • No image
 • No image
 • No image
 • No image

Zdieľať článok

Podobné články