Spúšťame projekt: Doprajme Vianoce všetkým

No image

NOVÝ PROJEKT: Doprajme Vianoce všetkým


Futbalový klub PŠC Pezinok v spolupráci s oddelením sociálnej starostlivosti mesta Pezinok spúšťa projekt “Doprajme Vianoce všetkým”. Cieľom je aktivizovať rodičov detí a obdarovať 16 detí z 9 rodín vo forme vianočných darčekov. Komunitný projekt má aj širší význam, keďže sa do neho zapoja aj deti z nášho klubu, ktoré sa budú podieľať na balení darčekov. Týmto spôsobom ich chceme ukázať, aby si vážili to, čo doma majú, ale hlavne, že aj oni vedia pomáhať iným deťom. 


O projekte

Chceme aktivizovať rodičov klubových detí a spoločne pomôcť viacerým rodinám a ich deťom. Každý z nás má na Vianoce sny o darčekoch, ktoré sa nám vedia splniť lusknutím prsta, ale teraz má každý z nás možnosť urobiť takéto lusknutie prsta pre niekoho, kto to potrebuje viac ako my sami. Možnosť zapojiť do projektu deti z nášho klubu vnímame ako pozitívny impulz a zároveň príležitosť, aby sme pracovali nielen na športových zručnostiach, ale aby sa z našich členov stali lepší ľudia. Čím skorej sa deti naučia obdarovať iných ľudí, tým skorej porozumejú vzájomnému rešpektu, a taktiež si budú vážiť veci, ktoré majú doma od rodičov automaticky.

Aké darčeky chcú deti?

Darčeky by mali byť spojené so záľubami jednotlivých detí alebo to môžu byť akékoľvek školské potreby prispôsobené ich veku. Darčeky a veci môžu byť nové, ale aj používané v zachovalom stave. Je možné darovať aj baliaci papier a krabice, do ktorých sa budú darčeky baliť.

Aktualizácia po každom dni

Každý deň po vyzbieraní darčekov bude v tomto článku prebiehať aktualizácia počtu obdržaných darčekov pre jednotlivé deti. Cieľom je obdarovať všetky deti rovnomerne, ale nevadí, ak niektoré dostanú viac darčekov. Futbalový klub PŠC Pezinok v tomto prípade zabezpečí zvyšné darčeky, aby bola rovnováha v ich počte medzi deťmi.

Zoznam detí a základné informácie

Rodina Pohlavie Vek Veľkosť trička Veľkosť topánok Záujmy Počet darčekov
Rod. č.1 Chlapec 9 r. 146 36 Šport, hry 3
Rod. č.2 Chlapec 17 r. M 43 Hasičský šport, kopačky 4
Rod. č.2 Dievča 10 r. M 41 Hasičský šport, kopačky 2
Rod. č.2 Dievča 12 r. 152 35 Hasičský šport, kopačky 4
Rod. č.3 Chlapec 7 r. 140 31 Lego 5
Rod. č.4 Chlapec 8 r. 130 32 Žraloky, Dinosaury 5
Rod. č.4 Chlapec 5 r. 122 28 Futbal 3
Rod. č.5 Chlapec 13 r. 160 38 Počítače, knihy 5
Rod. č.5 Dievča 9 r. 160 38 Kreslenie, tvorenie, knihy 6
Rod. č.6 Dievča 8 r. 128 34 Príroda, kreslenie 5
Rod. č.6 Dievča 9 r. 134 35 Príroda, kreslenie 5
Rod. č.7 Chlapec 14 r. L 42 Futbal, počítače 0
Rod. č.7 Chlapec 12 r. L 41 Kreslenie, počítače 1
Rod. č.8 Chlapec 11 r. 164 38 Šport, kreslenie 3
Rod. č.9 Dievča 13 r. 158/164 37 Tanec 5
Rod. č.9 Dievča 3 r. 98/104 26 Rozvojové hry 11

Posledná aktualizácia: 15.12.2020

Kedy je možné priniesť darčeky

Zozbieranie darčekov prebehne v športovom areáli na Komenského ulici v hlavnej budove, a to hneď v troch dňoch počas budúceho týždňa. Prvým dňom je pondelok 14.12. od 17:00 do 19:00, druhým dňom je utorok 15.12. od 17:00 do 19:00 a tretím dňom je streda 16.12. od 17:00 do 19:00. Proces zozbierania darčekov prebehne za prísnych protiepidemiologických podmienok. Prosíme všetkých členov i nečlenov klubu, aby do budovy chodili po jednom a s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom.

Proces od balenia až pod vianočný stromček

Po obdržaní všetkých darčekov sa do ich balenia zapojí pár detí z nášho klubu za dodržania prísnych protiepidemiologických podmienok. Následne predstavitelia klubu odnesú darčeky referentovi sociálnej starostlivosti mesta Pezinok, ktorý ich včas doručí jednotlivým rodinám.

Na záver by sme chceli osloviť všetkých, ktorí sa dočítali až na koniec tohto článku. Každému potenciálnemu darcovi sľubujeme, že pocit obdarovania dieťaťa niečím, po čom túži, je jedným z najlepších pocitov, aké zažije. Rozdávajme lásku a ako hovorí názov projektu “Doprajme Vianoce všetkým”.

 


Partneri klubu

  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image

Zdieľať článok

Podobné články