Súťaž Kresli a vyhraj je ukončená

No image

Z vyše 20 kresieb sme vylosovali dvoch výhercov knižky “PŠC Pezinok, 100 rokov od založenia klubu”. Výhercami sa stali Ema Bromová a Ján Hupka. Gratulujeme!


Víťazné kresby

Výherná kresby Emy Bromovej

Výherná kresby Jána Hupku


Partneri storočnice

  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
Zdieľať článok

Podobné články