VYHLÁSENIE: Aktualizácia opatrení, do areálov bez občerstvenia

No image

Na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR) zo dňa 18.09.2020 a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava zo dňa 19.09.2020 je klub povinný dodržať nové opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia vírusu COVID-19. Hlavnou zmenou je zákaz podania akéhokoľvek občerstvenia na športovom podujatí. Do areálov na Komenského ulici a na Myslenickej ulici (Grinava) je pre divákov zakázané vniesť akékoľvek občerstvenie. VolleyPub bude otvorený počas zápasov, avšak nie jeho prechod do areálu. Rovnako občerstvenie z domu, alebo z VolleyPubu nie je dovolené vniesť do areálu. Ďalšou zmenou je povinnosť sedenia v každom štvrtom rade. Prosíme divákov, aby si sadali len na označené miesta. Ďalším opatrením, ktoré chceme dať do pozornosti, no platí už dlhšie, je povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom v športových areáloch počas celého trvania športového podujatia.


Aktuálne opatrenia klubu PŠC Pezinok

 1. Vstup do športových areálov na Komenského ulici a v Grinave počas zápasov je podmienený povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom (platí až do opustenia areálu).
 2. V športových areáloch sa odporúča dodržiavať odstup od iných osôb aspoň 2 metre a zároveň obmedziť podávanie rúk.
 3. V budovách na Komenského ulici a v Grinave je povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom a pri vstupe do týchto budov je povinnosťou dezinfekcia rúk.
 4. Na tribúnach v športových areáloch na Komenského ulici a v Grinave je možné sedieť len v každom štvrtom rade.
 5. Hráč alebo tréner sa nemôže zúčastniť tréningu alebo zápasu ak:
 • a) má zvýšenú teplotu,
 • b) má kašeľ,
 • c) má problém s dýchavičnosťou,
 • d) má akýkoľvek iný príznak ochorenia na COVID-19,
 • e) je pozitívne testovaný na COVID-19,
 • f) je v povinnej karanténe nariadenej štátom.

Vysvetlenie opatrenia o zákaze bufetov na štadiónoch

Opatrenie týkajúce sa zákazu podávania občerstvenia na športovom podujatí vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR). Na základe oznamu Športovo technickej komisie BFZ, ktorá toto opatrenie komunikovala s príslušným úradom, platí zákaz vnesenia a konzumovania občerstvenia na tribúne alebo pri hracej ploche. Viac informácii nájdete v Úradnej správe BFZ č.10 zo dňa 25.09.2020.

Z tohto dôvodu chceme zabrániť nezrovnalostiam a zároveň pripomenúť, že v prípade nedodržania opatrení hrozí klubu pokuta vo výške 20 000€. Pokuta hrozí aj jednotlivcom (samozrejme nižšia výška pokuty) v prípade neprekrytia horných dýchacích ciest rúškom na športovom podujatí resp. v jednej z klubových budov.

Aktuálne opatrenia Bratislavského futbalového zväzu (BFZ)

BFZ s účinnosťou od 05.09.2020 nariadil dodržiavať v súťažiach BFZ vo všetkých kategóriách tieto opatrenia:

Súťažné stretnutia seniorov, dorastu U19 a U17, žiakov U15:

 • Pri vstupe do priestorov šatní pre hráčov a delegované osoby zabezpečiť dezinfekciu alkoholového roztoku na ruky.
 • Na lavičke náhradníkov zabezpečiť dodržanie sedenia náhradníkov a členov RT tak, aby jedno miesto medzi sediacimi bolo neobsadené.
 • Náhradníci a členovia RT musia mať počas stretnutia prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šatka, šál) okrem hlavného trénera. Pri rozcvičovaní nie je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Pred ani po stretnutí sa nepodávajú ruky so súperom ani s delegovanými osobami.

Súťažné stretnutia žiakov U13, prípraviek U11, U10, U9 a predprípravky U8:

 • Pri vstupe do priestorov šatní pre hráčov a delegované osoby zabezpečiť dezinfekciu alkoholového roztoku na ruky.
 • Na lavičke náhradníkov zabezpečiť dodržanie sedenia náhradníkov a členov RT tak, aby jedno miesto medzi sediacimi bolo neobsadené.
 • Zakazuje sa vstup rodičov (zákonných zástupcov) na hraciu plochu a do priestorov šatní.
 • Dospelé osoby na lavičke náhradníkov musia mať prekryté horné dýchacie cesty s výnimkou hlavného trénera.

Prosíme všetkých členov i nečlenov klubu, aby dodržiavali a rešpektovali aktuálne nariadenia RÚVZ, BFZ, ale i samotného klubu PŠC Pezinok. Robíme to v záujme ochrany zdravia ľudí, ale najmä detí. Situácia a opatrenia sa môžu meniť, preto prosím sledujte klubovú webstránku www.pscpezinok.sk.


Partneri klubu

 • No image
 • No image
 • No image
 • No image
 • No image

Zdieľať článok

Podobné články