Zbieraním plastových fliaš a vrchnákov podporíme správnu vec

No image

Dnešným dňom by sme chceli ohlásiť spoluprácu so spoločnosťou Tenarry Slovakia, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadu už viac ako 16 rokov. Od januára 2017 sa úzko špecializuje na výkup a triedenie PET fliaš a okrem toho pomáha rodinám detí, ktoré sú v ťažkých životných situáciach.


Od tohto týždňa je vo vestibule nášho štadióna označená krabica na zber PET fliaš, čím by sme aj my chceli pomôcť ku správnej recyklácii. Spoločnosť má viacerých partnerov, vrátané nás, od ktorých následne tieto fľaše zoberie a zrecykluje podľa farieb a pod. Viac o firme a spôsobe recyklácie nájdete na webstránke spoločnosti na tomto linku.

Medzi hlavné aktivity tejto firmy patrí aj spomínaná pomoc deťom. Spočíva v zbere vrchnákov od plastových fliaš, ktoré bude možné odovzdať taktiež vo vestibule nášho štadióna. Tenarry Slovakia následne speňaží vrchnáky a peniaze poputujú priamo rodinám detí v ťažkej životnej situácii. Náš futbalový klub podporí týmto spôsobom 4-ročného Mareka, ktorý potrebuje pomoc a viac sa o jeho príbehu dočítate nižšie v obrázku.

Ďakujeme spoločnosti Tenarry Slovakia za možnosť spolupráce, pretože zdieľame rovnaké myšlienky z hľadiska správnej recyklácie i pomoci deťom, akým je napr. Marek. V neposlednom rade by sme chceli ľudí vyzvať, ak majú nejaké PET fľaše alebo vrchnáky, nech ich odovzdajú do krabíc na to určených na našom štadióne.


Partneri klubu

  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image

Zdieľať článok

Zdielať

Podobné články