Zmena organizácie klubových tréningov, verejnosť si opäť môže prenajať umelú trávu

No image

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4803/2020 zo dňa 19.05.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk bolo vydané uznesenia Slovenského futbalového zväzu zo dňa 20.05.2020 ku tréningu futbalistov.


SFZ v usmernení upravuje podmienky tréningu futbalistov, na základe ktorého nezakazuje kontakt medzi športovcami a neexistuje ani plošné, či početné obmedzenie počas tréningov. PŠC Pezinok teda bude pokračovať s hráčmi v tréningovom procese, ktorý upraví, aby bol  v súlade s aktuálnym nariadením SFZ. Naďalej ostávajú v platnosti povinnosti dezinfekčného charakteru, zákaz vstupu verejnosti, rodičov a iných osôb do športového areálu počas tréningov, ale aj zákaz používania vnútorných priestorov klubu s výnimkou použitia toalety.

Verejnosť si za poplatok môže prenajať umelú trávu, pričom podrobnosti sú detailne popísané nižšie v konkrétnom bloku informácii. Vstup na umelú trávu však nie je oprávnený pre nikoho iného, okrem verejnosti, ktorá si prenajíma umelú trávu, a okrem hráčov a trénerov, ktorí ju využívajú v tréningovom procese. Prosíme rodičov, deti, aj členov klubu, aby v iných časoch umelú trávu nevyužívali pre vlastné tréningy.

Dôležitou podmienkou SFZ je, že ak niektorí hráč alebo tréner bude pozitívne testovaný na COVID-19, tak všetci hráči alebo tréneri, ktorí prišli s touto osobou do kontaktu musia ísť do 14 dňovej karantény (tak znie aktuálne usmernenie vydané Úradom verejného zdravotníctva).

Aktuálne usmernenie SFZ

– tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu, – umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

– na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

– zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je použitie WC

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

– je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

– v prípade potvrdenia nákazy COVID-19 sa riadiť usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva

Dôležitá je najmä alergologická anamnéza, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov – slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu koronavírom.

Všetkým dotknutým osobám sa odporúča užívať (pokiaľ sa už tak nestalo) podporné prostriedky na zlepšenie imunity (kombinácia betaglukánov, vitamínov, stopových prvkov a molekulárneho vodíka).

Aktuálne klubové usmernenia

1.       Skupinové tréningy budú prebiehať do 12.júna 2020.

2.       Tréningy sú dobrovoľné, nie povinné (kto sa rozhodne netrénovať, budeme to akceptovať).

3.       Hráč sa nemôže zúčastniť tréningu ak:

  • a) má zvýšenú teplotu,
  • b) má kašeľ,
  • c) má problém s dýchavičnosťou.

4.       Hráči budú čakať na tréning na hlavnom parkovisku pred hlavnou budovou, odkiaľ budú pred tréningom vyzdvihnuté a po tréningu naspäť odvedené.

5.      Zameranie tréningov bude viac technické, posilňovacie a mobilizačné. Kondičné cvičenia budú realizované len minimálne (tréningy v stredne náročnom tempe).

6.     Rodičia, verejnosť a iné osoby majú aj naďalej zákaz vstupu do športového areálu počas tréningov.

Verejnosť si opäť môže prenajať umelú trávu

Verejnosti je povolené vstúpiť do športového areálu za účelom prenájmu umelej trávy. Verejnosť, ktorá si prenajíma umelú trávu, nesmie využívať vnútorné priestory v športovom areáli. Skupinky futbalistov si môžu zarezervovať termíny s cieľom prenájmu umelej trávy u kontaktnej osoby, ktorou je správca štadióna Ján Guštafík (zastihnuteľný na t.č. 0907 703 775).

Titulná fotografia k príspevku je ilustračná


Partneri klubu

  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image

Zdieľať článok

Podobné články