Aj tento rok nám môžete pomôcť s 2%

No image

Futbalový klub PŠC Pezinok je prijímateľom 2 % z daní z príjmov za rok 2022. Darovaním 2 % z vašich daní môžete pomôcť klubu, aby ostal stabilizovaný, a zároveň priamo podporíte rozvoj futbalu a detí v našom klube.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu Vaše 2% zo zaplatených daní. Buď pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi môžete podporiť občianske združenie „Pezinský športový klub“, čo je právny názov pre futbalový klub PŠC Pezinok. Podporíte tým rozvoj mladých futbalových nádejí v Pezinku, pretože financie budú použité v prospech detí. Do nižšie popísaných dokumentov prosím nevpisujte PŠC Pezinok Junior, o.z., ktorý už nie je prijímateľom finančných prostriedkov.

DOKUMENTY TREBA ODNIESŤ NA DAŇOVÝ ÚRAD, KLUB ICH NEZBIERA


Účel použitia financií z 2 %

 • Celoročný chod klubu
 • Údržba športových areálov
 • Nákup nových tréningových pomôcok
 • Nákup nových dresov
 • Náklady na rozhodcov a súťaže
 • Prenájom športových hál

Predpísané tlačivo (Vyhlásenie)

STIAHNUŤ TLAČIVO


Zamestnanec (ak ste riadne zamestnaný)

Zamestnanci môžu poukázať 2 % z dane v prospech iba jednej organizácie. Prikladáme postup podania pre naše združenie:

 1. Prvým krokom je požiadať svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (termín je do 15. februára 2023). Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 € a nemôžete mať nedoplatok na dani. Žiadosť o ročné zúčtovanie nájdete TU.
 2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom treba uviesť Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje o občianskom združení „PEZINSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB“ sú už vyplnené v našom formulári (Vyhlásenie pre zamestnancov).
 3. Obe tlačivá, t.j. Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. Tento termín platí v prípade, že ste daňovník, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ.

Fyzická osoba – podnikateľ (ak si daňové priznanie podávate sami)

Fyzické osoby (podnikatelia) môžu poukázať 2 % z dane v prospech iba jednej organizácie. Prikladáme postup podania pre naše združenie:

 1. Vypočítajte 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, je to maximálna suma, ktorú môžete venovať. Minimálna suma však musí byť 3 € a zároveň nemôžete mať nedoplatok na dani. Súčasťou daňového priznania sú príslušné riadky, do ktorých treba vyplniť 2 % z dane z príjmov a identifikačné údaje o občianskom združení „PEZINSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB“. Viac údajov o občianskom združení nájdete v predpísanom tlačive.
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2023 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska a v tomto termíne treba uhradiť daň z príjmov.

Právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 2 % z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov na daný rok. Prikladáme postup podania pre naše združenie:

 1. Vypočítajte 2 % z dane z príjmov právnickej osoby, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 2 % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky, do ktorých je nutné vyplniť identifikačné údaje o občianskom združení „PEZINSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB“. Viac údajov o občianskom združení nájdete v predpísanom tlačive.
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2023 na daňový úrad podľa miesta vášho sídla.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.


Ďakujeme. Vďaka vám pezinská mládež napreduje.

Sme oficiálny prijímateľ 2% z daní uvedený v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

V prípade otázok ohľadom procesu poukazovanie 2 % z daní, prosím neváhajte kontaktovať predsedu klubu p. Mészárosa na t.č. 0903 822 475 alebo prostredníctvom emailu na meszaros@pscpezinok.sk

Zdieľať článok

Related Post