Opatrenia klubu – COVID-19

Posledná aktualizácia: 19.04.2021


Na základe aktualizovaného usmernenia SFZ vydaného dňa 17.4.2021 k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR klub reaguje nasledovne. Od 26.4.2021 (pondelok) klub spúšťa dobrovoľné skupinové tréningy s obmedzením kontaktu za prísnych hygienických podmienok.

Pokyny ku skupinovým tréningom

Organizačné pokyny

 1. Každý hráč a tréner musí mať pri sebe potvrdenie o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový test), nie staršie ako 7 dní. Povinnosť mať toto potvrdenie zaniká deťom vo veku od 0 do 9 rokov. Na tréningu budú prítomní 6 hráči a 1 tréner.
 2. Na tréningový proces sa budú využívať tréningové plochy v športových areáloch na Komenského ulici a na Myslenickej ulici (Grinava). Harmonogram tréningov a počet ihrísk klub upresní počas budúceho týždňa.
 3. Skupinové tréningy budú prebiehať od 26.4.2021 do 21.5.2021 (4 týždne). Trénovať budeme do doby, pokiaľ to bude dovolené. Klub bude operatívne reagovať na nové opatrenia príslušných inštitúcii.
 4. Budovy ani šatne sa nebudú využívať. Je nutné, aby hráči prišli na tréning už prezlečení a s vlastnou fľaškou.
 5. Tréningový proces bude prebiehať formou vybraných cvičení s obmedzením kontaktu medzi osobami v súlade so Športovým Covid automatom schváleným vládou SR (odstup 2 metre medzi športovcami).
 6. Tréningové jednotky budú pre každého hráča zabezpečené minimálne 2-krát do týždňa a môžu sa uskutočniť aj počas víkendov, vzhľadom na vysokú vyťaženosť hracích plôch. Dĺžka tréningu bude od 45 do 60 minút.

Pokyny na rodičov

Boli zaslané do tímových WhatsApp-ových skupín.

Aktuálne opatrenia klubu PŠC Pezinok

 1. Zákaz vstupu rodičov a divákov do športových areálov s výnimkou osôb, ktoré sa starajú o chod klubu alebo sú priamymi aktérmi skupinových tréningov.
 2. Vstup a pobyt v športových areáloch je podmienený povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Výnimku majú iba hráči, a to len v čase vykonávania aktívnej športovej činnosti.
 3. Povinnosť dodržiavať v športových areáloch odstup od iných osôb aspoň 2 metre.
 4. Odporúčame vyhnúť sa podávaniu rúk.
 5. Zákaz konania akejkoľvek neschválenej tréningovej aktivity v športových areáloch (vrátane ihriska s umelou trávou a tréningového ihriska) bez súhlasu klubu PŠC Pezinok.
 6. Zákaz prenájmu ihriska s umelou trávou.
 7. Hráč alebo tréner sa nemôže zúčastniť tréningu ak:
  1. má zvýšenú teplotu,
  2. má kašeľ,
  3. má problém s dýchavičnosťou,
  4. má akýkoľvek iný príznak ochorenia na COVID-19 (napr. strata čuchu alebo chuti),
  5. je pozitívne testovaný na COVID-19,
  6. je v povinnej karanténe nariadenej štátom,
  7. nemá pri sebe potvrdenie o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový test), nie staršie ako 7 dní (platí iba pre deti vo veku 10 rokov a viac).

Pozn. Pod športovými areálmi resp. budovami sa rozumejú areál na Komenského ulici a areál na Myslenickej ulici, oba v Pezinku.

Ak ste boli v poslednej dobe pozitívne testovaný na COVID-19 a nedávno ste boli v jednom z klubových športových areálov, prosím kontaktujte vedenie klubu na t.č. 0903 822 475. Takisto nás kontaktujte aj v prípade, ak ste boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou a vy alebo vaše dieťa čaká na výsledok svojho testu. Buďme zodpovedný, spoločne môžeme zachrániť životy ľudí.

Prosíme všetkých členov i nečlenov klubu, aby dodržiavali a rešpektovali nariadenia vlády, ÚVZSR, RÚVZ Bratislava, SFZ, BFZ a klubu PŠC Pezinok. Robíme to v záujme ochrany zdravia ľudí. Situácia a opatrenia sa môžu meniť, preto prosím sledujte klubovú webstránku www.pscpezinok.sk/klub/opatrenia-covid-19/.