Opatrenia klubu – COVID-19

Posledná aktualizácia: 12.05.2021


Pokyny ku tréningom

 1. Na tréningový proces sa využívajú tréningové plochy v športových areáloch na Komenského ulici a na Myslenickej ulici (Grinava).
 2. Je zakázané využívať budovy a šatne. Je nutné, aby hráči prišli na tréning už prezlečení a s vlastnou fľaškou.
 3. Tréningový proces prebieha v súlade so Športovým Covid automatom schváleným vládou SR.

Aktuálne opatrenia klubu PŠC Pezinok

 1. Zákaz vstupu rodičov a divákov do športových areálov s výnimkou osôb, ktoré sa starajú o chod klubu alebo sú priamymi aktérmi skupinových tréningov.
 2. Vstup a pobyt v športových areáloch je podmienený povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Výnimku majú iba hráči, a to len v čase vykonávania aktívnej športovej činnosti.
 3. Povinnosť dodržiavať v športových areáloch odstup od iných osôb aspoň 2 metre.
 4. Odporúčame vyhnúť sa podávaniu rúk.
 5. Zákaz konania akejkoľvek neschválenej tréningovej aktivity v športových areáloch (vrátane ihriska s umelou trávou a tréningového ihriska) bez súhlasu klubu PŠC Pezinok.
 6. Zákaz prenájmu ihriska s umelou trávou.
 7. Hráč alebo tréner sa nemôže zúčastniť tréningu ak:
  1. má zvýšenú teplotu,
  2. má kašeľ,
  3. má problém s dýchavičnosťou,
  4. má akýkoľvek iný príznak ochorenia na COVID-19 (napr. strata čuchu alebo chuti),
  5. je pozitívne testovaný na COVID-19,
  6. je v povinnej karanténe nariadenej štátom.

Pozn. Pod športovými areálmi resp. budovami sa rozumejú areál na Komenského ulici a areál na Myslenickej ulici, oba v Pezinku.


Ak ste boli v poslednej dobe pozitívne testovaný na COVID-19 a nedávno ste boli v jednom z klubových športových areálov, prosím kontaktujte vedenie klubu na t.č. 0903 822 475. Takisto nás kontaktujte aj v prípade, ak ste boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou a vy alebo vaše dieťa čaká na výsledok svojho testu.


Prosíme všetkých členov i nečlenov klubu, aby dodržiavali a rešpektovali nariadenia vlády, ÚVZSR, RÚVZ Bratislava, SFZ, BFZ a klubu PŠC Pezinok. Robíme to v záujme ochrany zdravia ľudí.