VYHLÁSENIE: Zákaz organizácie tréningov a zápasov, vstup do areálov tiež zakázaný

 


Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 11.10.2020 je klub povinný dodržať nové opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia vírusu COVID-19. Napriek tomu, že tieto opatrenia ešte neboli oficiálne prezentované Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR), tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa tak udeje v najbližšom čase. Z tohto dôvodu prerušujeme organizáciu tréningov, zápasov a zároveň zakazujeme vstup osôb do oboch športových areálov. Z jesenného členského poplatku 120€ sa alikvótna čiastka 25€ presúva do jarnej časti. Zároveň prosíme rodičov, ktorí nemajú zaplatený členský poplatok, aby tak urobili v čo najkratšom čase.


Aktuálne opatrenia klubu PŠC Pezinok

  1. Zákaz vstupu osôb do športových areálov s výnimkou osôb, ktoré sa starajú o chod klubu.

  2. Vstup a pobyt v športových areáloch na Komenského ulici a v Grinave je podmienený povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

  3. Pri vstupe do budov na Komenského ulici a v Grinave je povinnosťou dezinfekcia rúk.

  4. Zákaz konania akejkoľvek tréningovej, zápasovej alebo turnajovej aktivity v športových areáloch (vrátane ihriska s umelou trávou a tréningového ihriska).
  5. Zákaz prenájmu ihriska s umelou trávou.

Opatrenia inštitúcií

Inštitúcie Bratislavský futbalový zväz (BFZ), Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚPZVR) ešte nevydali žiadne stanovisko, ani usmernenie týkajúce sa nariadenia Ústredného krízového štábu. Akonáhle sa tak stane, budeme o tom informovať prostredníctvom tradičných komunikačných kanálov.

Tréningy v roku 2020

Vláda dňa 12.10.2020 schválila zákaz zhromažďovania sa. Aktuálne nie je v našich kapacitách zabezpečiť individuálne resp. skupinové tréningy vonku, ani v halách. Situáciu budeme naďalej sledovať a v prípade zmeny budeme reagovať.

Prosíme všetkých členov i nečlenov klubu, aby dodržiavali a rešpektovali nariadenia vlády, ÚVZSR, RÚVZ Bratislava, BFZ, SFZ, ale i klubu PŠC Pezinok. Robíme to v záujme ochrany zdravia ľudí, ale najmä detí. Prosíme o trpezlivosť všetkých rodičov, nakoľko pre klub to nie je jednoduchá situácia a každé rozhodnutie si vyžaduje čas. Situácia a opatrenia sa môžu meniť, preto prosím sledujte klubovú webstránku www.pscpezinok.sk/klub/opatrenia-covid-19/.


Posledná aktualizácia: 12.10.2020