Opatrenia klubu – COVID-19

Posledná aktualizácia: 24.10.2021


Základné informácie

Pezinský okres sa aktuálne nachádza v ORANŽOVEJ farbe. Všetky domáce zápasy prebiehajú v režime ZÁKLAD.


Pokyny pre divákov na domácich zápasoch – režim ZÁKLAD

 • Organizátor je povinný viesť zoznam účastníkov (divákov) v rozsahu meno, priezvisko a kontakt (telefónne číslo alebo email).
 • Pri vstupe nebude povinné preukázanie sa OTP, čiže ani potvrdením o očkovaní, ani potvrdením o výsledku negatívneho testu a ani potvrdením o prekonaní vírusu. Na stretnutie budú vpustení všetci diváci až do naplnenia maximálnej povolenej kapacity (v našom prípade podľa vyhlášky 200 divákov).
 • Vstup a pobyt v športových areáloch je podmienený povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Výnimku majú iba aktéri stretnutia, a to len v čase vykonávania aktívnej športovej činnosti.
 • Zákaz podávania rúk.
 • Povinnosť vydezinfikovať si ruky pri vstupe do areálu.
 • Odporúčanie dodržiavať odstup od iných osôb aspoň 2 metre.
 • Zákaz vstupu do areálu, ak:
  • máte zvýšenú teplotu,
  • máte kašeľ,
  • máte problém s dýchavičnosťou,
  • máte akýkoľvek iný príznak ochorenia na Covid-19 (napr. strata čuchu alebo chuti),
  • máte nariadenú karanténu z akéhokoľvek dôvodu.

Ak po zápase budete pozitívne testovaný, kontaktujte nás

Ak v krátkej dobe po stretnutí budete pozitívne testovaný na Covid-19, prosím kontaktujte vedenie klubu na t.č. 0903 822 475.