Opatrenia klubu voči šíreniu Koronavírusu

Posledná aktualizácia: 05.01.2021

 


Futbalový klub PŠC Pezinok reaguje na usmernenie SFZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinnej od 3. januára 2021. Na základe usmernenia je tréningový proces a športové aktivity v kluboch od 1.1.2021 s výnimkou Fortuna Ligy a II. futbalovej ligy zakázané. Tréningy a športové aktivity (v iných kluboch ako sú kluby Fortuna Ligy a II. futbalovej ligy) je možné uskutočňovať len na základe výnimky zo zákazu vychádzania podľa bodu B.1., bod 12. uznesenia vlády SR, a to individuálne v rámci okresu, pričom individuálny tréning znamená, že okrem členov spoločnej domácnosti sa športovej aktivity nezúčastňujú iné osoby (napr. tréner).

Prosíme všetkých členov i nečlenov klubu, aby dodržiavali a rešpektovali nariadenia inštitúcií. Situácia a opatrenia sa môžu meniť, na tejto stránke ich budeme priebežne aktualizovať.