Opatrenia klubu - COVID-19

Posledná aktualizácia: 5.2.2022


Na základe usmernenia Slovenského futbalového zväzu k organizácii tréningového procesu a súťaží zo dňa 12.01.2022 sú v platnosti aktualizované opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Týkajú sa nielen podmienok pre účastníkov (hráčov a trénerov), ale aj pre divákov na športových podujatiach.


Súťažné stretnutia a tréningy

 • Podujatia osôb do 18 rokov veku s účasťou výhradne v režime OTP a to v kapacite maximálne 100 osôb, pričom deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa automaticky považujú za kompletne očkované (v prípade nášho klubu by nezaočkované dieťa malo mať vykonaný tzv. „domáci rýchlotest“),
 • podujatia osôb starších ako 18 rokov s účasťou výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb.

Diváci

 • Športové podujatia, v rámci ktorých majú diváci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a je na nich zabezpečené fixné sedenie alebo státie sa v zmysle vyhlášky klasifikujú ako stredne rizikové podujatia. Na týchto podujatiach sa môžu zúčastniť len osoby v režime OP, a to maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov podujatia (pre halu na Komenského ulici platí počet 111 divákov zo 444 kapacity),
 • účasť divákov a rodičov na tréningovom procese pezinských mládežníckych družstiev je zakázaná.

Definície režimov a pojmov

1. Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (režim „OP“) sa považuje:

 • osoba kompletne očkovaná,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania (nemôže byť očkovaná zo zdravotných dôvodov) a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania a negatívnym testom nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

2. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovania s dvojdávkovou schémou nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky,
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovania s jednodávkovou schémou nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky,
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovania, ak bola prvá dávka očkovania podaná do 180 dní od prekonania COVID- 19 nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky, alebo
 • osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku.

3. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala COVID-19 („režim OTP“) sa považuje:

 • osoba plne očkovaná,
 • osoba, ktorá sa preukáže negatívnym testom nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, pričom u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, alebo
 • osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Informujte nás

Ak ste boli pozitívne testovaný na COVID-19 a v nedávno ste boli v jednom zo športových areálov, prosím kontaktujte vedenie klubu na t.č. 0903 822 475. Situácia a opatrenia sa môžu meniť, pre aktuálne informácie sledujte túto podstránku.