ROZHOVOR o testovej batérii s kondičným trénerom Alexandrom Lukovicsom

No image

Prinášame rozhovor s kondičným trénerom Alexandrom Lukovicsom. Úspešný študent Fakulty telesnej výchovy a športu UK nám v rozhovore priblížil testovane pohybových schopností, ktoré je novinkou v našom klube. 


Ako vznikol nápad testovania pohybových schopností u nás v klube? Aké tímy boli do tejto aktivity zakomponované ?

O tomto nápade sa v klube už viackrát viedla diskusia a hľadala sa možnosť, ako to celé zakomponovať do koncepcie klubu. Prvý impulz prišiel práve vďaka mojej diplomovej práci, v ktorej sa testovali jednotlivé pohybové schopnosti v zimnom prípravnom období u našich mužov v „A“ aj „B“ tíme a dorastencov U19 a U17. Snažili sme sa poukázať na ich odlišnú úroveň pohybových schopností a následne pracovať na ich zlepšení. Testovali sme schopnosti, ktoré sa považujú za limitujúce faktory hráča futbalu: výbušnú silu dolných končatín – vertikálnym výskokom bez protipohybu a s protipohybom, akceleračnú rýchlosť behom na 10m a 30m, bežeckú rýchlosť na 50m, rýchlosť zo zmenami smeru 5x10m a aeróbnu vytrvalosť – YoYo intermittent testom, ktorý je špecifický práve pre hráčov futbalu. Nakoľko táto spolupráca vyšla veľmi dobre, ukázali sa nám zaujímavé výsledky jednotlivých schopností, rozhodli sme sa, že zavedieme testovú batériu pre klub a budeme na pravidelnej báze testovať úroveň pohybových schopností našich hráčov.

Čo je cieľom testovania a čo to klubu prinesie?

Treba vedieť, že v dnešnom futbalovom svete sa futbalista vníma ako atlét a musí mať vysoké predpoklady, či už silových parametrov, rýchlostných alebo vytrvalostných. Futbal kladie na hráča vysoké nároky a treba si uvedomiť, že hráči sú vystavení rôznym stupňom intenzity zaťaženia počas zápasu. Taktiež vieme, že intenzita zaťaženia sa pri futbale mení v závislosti od funkcie, ktorú hráč vykonáva, taktického konania, reakcie súpera, aktuálnej hernej situácie a v neposlednom rade ide o pohybové činnosti, ktoré hráči vykonávajú s loptou alebo bez nej. Hráč počas zápasu absolvuje veľa krátkych vysoko-intenzívnych behov, veľa výskokov, veľa osobných súbojov, prihrávok a pod. Toto sú dôvody, prečo by sme mali poznať úroveň jednotlivých schopností našich hráčov, aby sa nám lepšie zostavoval tréningový plán a aby sme lepšie vedeli načo sa máme presne zamerať a samozrejme aby sme vedeli ako hráči napredujú a kto má akú predispozíciu. Pre trénerov je to zároveň spätná väzba. Taktiež na začiatku prípravy sa dá zistiť, či hráči nezanedbali prechodné obdobie a v neposlednom rade, či sú hráči po fyzickej stránke dostatočne pripravení nastúpiť na zápas.

Koho testujeme v našom klube aké kategórie? Aké testy sú zahrnuté v testovej batérii?

Zatiaľ sme začali testovať hráčov od kategória U12 a vyššie. Čiže všetky žiacke mužstvá, dorastenecké a mužské. V kategóriách žiakov U12, U13 ”A”, U13 ”B”, U14, U15 ”A”, U15 ”B” a WU15 obsahuje testová batéria 5 základných testov:  skok do diaľky z miesta, beh na 10m, beh na 30m, 5x10m, Cooperov test. Dorastenecké kategórie a mužské kategórie majú trochu iné testovanie, zložitejšie a špecifickejšie. V týchto kategóriách máme 7 testov, ktorými zisťujeme úroveň výbušnej sily dolných končatín testami SJ (squat jump), CMJ (counter movement jump), beh na 10,30 a 50m, teda akceleračnej a bežeckej rýchlosti, rýchlosti zo zmenami smeru 5x10m a posledný test je YoYo Intermittent test aeróbnej vytrvalosti.

Kedy začal klub s testovaním a ako často sa bude testovať? Ste na to všetko sám, alebo sú v klube aj iní tréneri, ktorí vám pomáhajú s testovaním?

Testovať jednotlivé kategórie sme začali tento rok v zime, pred zimným prípravným obdobím. Ďalšie testovanie prebehlo po dvoch mesiacoch na konci zimného prípravného obdobia týždeň pred začatím jarnej časti. Posledné testovanie ktoré sme mali, bolo v lete na začiatku prípravného obdobia. Máme v pláne testovať 3-4 krát do roka, aby sme mali o hráčoch dostatok informácií. Na základe výsledkov testov vieme na čom treba zapracovať práve počas kondičných tréningov, ktoré sme zapracovali do týždenného plánu v každej kategórii od žiakov.

Čo sa týka druhej časti otázky, tak nie, nie som na to sám našťastie (haha). V našom klube máme trénerov, ktorí inklinujú ku kondičnému tréningu a tejto problematike vo futbale alebo študujú na FTVŠ UK, rovnako ako som študoval ja odbor kondičné trénerstvo. Rozdelili sme si teda medzi seba úlohy. Tréner Šimon Kozák má na starosti kategórie U13 ”A”, U14 a U15 ”A”, Róbert Gajdušek U12, U13 ”B”,U15 ”B” a Boris Hujbert kategórie dorastu U17 a U19. Čo sa týka mňa, tak ja mám nastarosti mužské tímy „A“ a B“, a teda budem zastupovať funkciu šéftrénera kondičných tréningov.

Som veľmi rád, že klub napreduje aj v takýchto aktivitách, že zároveň hráčom, ale taktiež aj rodičom, ukazujeme ako nám na ich deťoch záleží. Chceme aby neustále napredovali a dosahovali lepšie výsledky a reprezentovali tak náš klub a naše mesto Pezinok. Verím, že aj toto je krok vpred v našej práci a práci klubu a bude to viditeľné na výkonoch našich hráčov.


Partneri klubu

  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image

Zdieľať článok

Podobné články