Krajšie Vianoce spravíme 31 deťom, vyzbierali sme neuveriteľných 230 darčekov

No image

Fenomenálni. Fantastickí. Skvelí. Presne takto by sa dali opísať všetci darcovia, ktorí sa zapojili do nášho projektu Darujme Vianoce všetkým deťom. Počas troch dní sme zorganizovali zbierku darčekov pre deti z rodín spolupracujúcich s oddelením sociálnej starostlivosti mesta Pezinok.


Vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia sme zvolili cestu zberu darčekov priamo doma u darcov. Z rovnakého dôvodu darčeky nebalili klubové deti na štadióne. Na jednej strane to bolo efektívnejšie, ale na druhej strane chceme v budúcnosti ostať pri modeli balení darčekov deťmi, pretože ich skúsenosť obdarovania iných môže osobnostne obohatiť.

Počas minulého roka sa nám podarilo obdarovať 16 detí v počte 155 darčekov, no tento rok sme level posunuli o niečo vyššie. Krajšie Vianoce sme spravili 31 deťom, pre ktorých sa vyzbieralo 230 darčekov, vrátane tých, ktorými klub PŠC Pezinok vyrovnával rozdielne počty.

Oddelenie sociálnej starostlivosti mesta Pezinok je v kontakte s týmito deťmi a ich rodinami. Viac prezradil Matej Čajkovič: “Oba ročníky zbierky vianočných darčekov pre sociálne slabšie rodiny hodnotím ako výborný krok zo strany PŠC. Už prvý ročník prekonal naše očakávania a druhý ročník len potvrdil výbornú organizáciu zo strany klubu ako aj empatiu zo strany rodičov. Rád by som tak vyjadril veľké poďakovanie zo strany mesta, ako aj zo strany obdarovaných detí,” povedal na úvod referent oddelenia sociálnej starostlivosti.

Odozvy rodičov a detí sú to, čo nás všetkých napĺňa šťastím. Čajkovič priblížil, s akými reakciami sa stretáva pri odovzdávaní darčekov: “Najlepšie to vystihuje práve reakcia mamičky so 4 deťmi, ktorá preberala darčeky so slzami v očiach a obrovskou vďakou. A nie len ona. Je krásne vidieť ako preberajú deti to množstvo rôznych darčekov s tou detskou iskrou v očiach a netrpezlivosťou kedy ich budú môcť otvoriť.”

 

Matej Čajkovič: “Mamička so 4 deťmi preberala darčeky so slzami v očiach a obrovskou vďakou. A nie len ona. “

 

Proces výberu obdarovaných rodín má na starosti hneď niekoľko subjektov. Viac o výbere opäť referent oddelenia sociálnej starostlivosti: “Do zoznamu sú vyberané rodiny v spolupráci s UPSVaR oddelením sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately a s mestskou políciou Pezinok, s ktorými intenzívne pracujeme. Áno je možné, že po tejto pandémii bude počet iný nakoľko stále prichádzajú nové rodiny v hlbokej kríze. Preto aj mimo Vianoc obstarávame pre tieto rodiny potravinové balíky, mikulášske zbierky alebo organizujeme pre deti denné tábory. Verím, tak, že spolupráca s PŠC, ako aj rodičmi z klubu, bude pokračovať naďalej,” zakončil hodnotenie zbierky Matej Čajkovič.

K projektu sa vyjadril aj predseda klubu Ernest Mészáros: “Som veľmi rád, že sa nám už po druhýkrát podarilo zorganizovať tento projekt. Teší ma, že v našom klube sú štedrí rodičia detí, ktorí dokázali priniesť také množstvo darčekov, aby každé dieťa malo úsmev na tvári počas štedrého večera. Klub chce v tomto projekte pokračovať aj v ďalších rokoch,” načrtol pokračovanie spolupráce Mészáros.

 

Ernest Mészáros: “Teší ma, že v našom klube sú štedrí rodičia detí.”

 

Výber deviatich darčekov zabalených priamo od darcov

Tohtoročný cieľ bol splnený, dokonca čísla pozitívne prekvapili. Vďaka patrí všetkým darcom, prevažne rodičom klubových detí, ktorí sa rozhodli darovať Vianoce všetkým deťom. Ďakujeme predstaviteľom oddelenia sociálnej starostlivosti mesta Pezinok, ale i všetkým zainteresovaným, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na projekte.


Partneri klubu

  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image


Odporúčame

Zdieľať článok