Organizačné pokyny pre divákov ohľadom všetkých domácich zápasov našich družstiev

No image

Organizačné pokyny pre divákov ohľadom všetkých domácich zápasov našich družstiev


Futbalový klub PŠC Pezinok reaguje na aktuálne opatrenia vlády a usmernenia Slovenského futbalového zväzu a Bratislavského futbalového zväzu ohľadom organizácie hromadných športových podujatí. Zásadnou zmenou je, že zanikla povinnosť testovania/očkovania/preukázania prekonania vírusu pre aktérov stretnutia a organizátorov. Diváci sa aj naďalej potrebujú preukázať jedným z týchto potvrdení. Organizačné pokyny sa vzťahujú už na sobotný domáci zápas A-tímu proti Kalinkovu (výkop o 17:30) a platia až do odvolania. Týkajú sa všetkých domácich zápasov pezinských družstiev, vrátane mládeže.


Aktéri stretnutia a organizátori

Nie je potrebné testovanie hráčov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod športového podujatia do limitu 100 osôb, t.j. všetky tieto osoby sa zúčastňujú zápasu bez obmedzenia. Do tejto výnimky patria výhradne iba spomínané osoby a nie diváci, ktorí by teoreticky mohli naplniť počet 100 osôb.

Diváci

Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za týchto hlavných podmienok:

 • maximálny počet divákov je v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75% kapacity priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri,
 • sedenie v každom druhom rade,
 • všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo iných skutočnostiach (prekonanie ochorenia, atď.), pričom u detí do 12 rokov veku sa test nevyžaduje,
 • nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov,
 • zákaz konzumácie jedál a nápojov.

Definícia zaočkovanej osoby. Za plne zaočkovanú sa považuje osoba, ktoré je:

 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V), alebo
 • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou (Johnson & Johnson), alebo
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.

Všeobecné pokyny pre divákov:

 • vstup a pobyt v športových areáloch je podmienený povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Výnimku majú iba aktéri stretnutia, a to len v čase vykonávania aktívnej športovej činnosti.
 • povinnosť vydezinfikovať si ruky pri vstupe do areálu alebo do budovy.
 • odporúčanie dodržiavať odstup od iných osôb aspoň 2 metre.
 • odporúčanie vyhnúť sa podávaniu rúk.
 • zákaz vstupu do areálu, ak:
 • máte zvýšenú teplotu,
 • máte kašeľ,
 • máte problém s dýchavičnosťou,
 • máte akýkoľvek iný príznak ochorenia na Covid-19 (napr. strata čuchu alebo chuti),
 • máte nariadenú karanténu z dôvodu pozitívneho testu na Covid-19 alebo z dôvodu kontaktu s pozitívne testovanou osobou.

Prosíme fanúšikov o rešpekt a zhovievavosť

Prosíme fanúšikov, aby sa pred, počas a po stretnutí správali zodpovedne, dodržiavali nariadenia inštitúcii a rešpektovali pokyny usporiadateľov. Vieme, že to nie je jednoduché pre nikoho, ale nesnažme sa úradom dávať akúkoľvek zámienku na sprísnenie už dosť prísnych opatrení. PŠC Pezinok tieto pravidlá nevymýšľa, ale pri usporadúvaní hromadných podujatí je jeho povinnosťou zabezpečiť ich dodržiavanie.

Ak po zápase budete pozitívne testovaný, kontaktujte nás

Ak v krátkej dobe po stretnutí budete pozitívne testovaný na Covid-19, prosím kontaktujte vedenie klubu na t.č. 0903 822 475.


Partneri klubu

 • No image
 • No image
 • No image
 • No image
 • No image

Zdieľať článok

Podobné články